top of page

Integritetspolicy

 

Senast uppdaterad [3 maj 2018]

 

Hire Sound Sweden AB (”Hire Sound”, ”vi”, ”oss” eller ”vårt” som sammanhanget dikterar) har för avsikt att skydda och respektera din integritet. Denna policy anger vilken grund som alla personuppgifter vi samlar in från dig, eller som du ger oss, behandlas av oss. Vänligen läs följande noggrant för att förstå vår praxis om personuppgifter och hur vi ska behandla det.

 

Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor för webbplatsen och andra dokument som avses i den) gäller för din användning av:

 

www.hiresound.se

• våra sociala medier sidor; och

• någon av de tjänster som är tillgängliga via webbplatsen

 

Genom att besöka webbplatsen, öppna en av våra sociala mediesidor och / eller använda Tjänsterna accepterar du de metoder som beskrivs i denna policy.

 

Datakontrollanten är Hire Sound Sweden AB ett bolag bildat i Sverige under organisationsnummer 556763-7961 och har sitt säte på Oktanvägen 9, 31132 Falkenberg

 

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Den typ av information vi samlar in från dig beror på vilken typ av interaktion du har med oss. I stort sett kan de typer av personuppgifter som vi samlar innehålla:

 

• Du är kund hos Hire Sound: ditt för- och efternamn, e-postadress, postadress, telefonnummer och detaljerna i de transaktioner som du utfört i samband med de tjänster eller produkter du köpt och/eller hyrt.

• Om du är en arbetssökande, anställd eller entreprenör: ditt fullständiga namn, kontaktuppgifter (inklusive adress, telefonnummer och e-postadress), identitetsuppgifter, jobbtitel, anställningshistoria och utbildningsdetaljer, namn och kontaktuppgifter för referenser, kontaktuppgifter till närmast anhörig, eventuella försäkringsuppgifter, fackförbund eller annan information om det krävs enligt lag.

• Personuppgifter som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på webbplatsen, inklusive om du anmäler dig för att få vårt nyhetsbrev eller delta i något av oss annonserade event, söka efter en produkt, beställa på hemsidan, begära information eller delta i någon tävling eller marknadsföring.

• Om du registrerar eller skapar konto hos oss, måste du ange dina inloggningsuppgifter och lösenord.

• Information som finns i meddelanden när du skickar in på våra sociala medier sidor.

• Information som finns i meddelanden som du skickar till oss, till exempel när du rapporterar ett problem eller lämnar in frågor, problem eller kommentarer angående Webbplatsen eller dess innehåll; och

• data från undersökningar som vi kanske, från tid till annan, kan köras på webbplatsen för forskningsändamål, om du väljer att svara på eller delta i dem.

 

Du är inte skyldig att lämna sådan information. Om du väljer att hålla tillbaka efterfrågad information kan du dock inte få tillgång till all service eller innehåll och tjänster som Hire Sound erbjuder.

 

Eventuella betalningsuppgifter som du anger när du beställer via webbplatsen, epost eller på annat sätt vid beställning/köp mottas direkt av betalningsmottagaren eller av betalningsleverantör anlitad av Hire Sound och kommer att omfattas av användarvillkoren och integritetspolicyen. Hire Sound lagrar inte några av dina betalkortdetaljer på sina system. Genom att uppge dina betalningsuppgifter accepterar du att dina uppgifter kan användas av Hire Sound/betalningstjänstleverantören i syfte att betala för din beställning. 

 

 

2. Hur samlar vi in personuppgifter?

 

Vi kan hämta personuppgifter från dig på olika sätt, inklusive följande:

 

• när du skapar ett DiGiCo kundkonto

• när du beställer via webbplatsen eller använder tjänsterna

• När du tillhandahåller innehåll och annan information när du använder Tjänsterna eller posten på våra sociala medier,

• när du:

- Besök vår hemsida och någon annan webbsida som vi äger och hanterar;

- ge information i ditt konto eller hantera / ändra din kontoinformation

- kontakta oss via telefon, email, post eller via webbplatsen;

- prenumerera på vårt nyhetsbrev eller reklammaterial eller registrera dig på en adresslista och / eller

- delta i enkäter, tävlingar eller andra marknadsföringsaktiviteter.

 

3. Hur använder vi personuppgifter?

 

Vi använder information som vi samlar i samband med dig för våra legitima intressen enligt följande:

 

• att utföra våra skyldigheter som följer av avtal som ingåtts mellan dig och oss och förse dig med den information, produkter och tjänster som du begär av oss,

• förse dig med våra nyhetsbrev där du har prenumererat på vårt nyhetsbrev,

• att ge dig information om andra produkter vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål,

• att se till att innehållet från den här webbplatsen presenteras på bästa sätt för dig och din dator,

• Att administrera denna webbplats och för interna processer, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökning.

• att förbättra webbplatsen för att säkerställa att innehåll presenteras på bästa sätt för dig och för din dator.

• att administrera denna webbplats och för interna operationer, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökning.

• att förbättra webbplatsen för att säkerställa att innehåll presenteras på bästa sätt för dig och för din dator,

• att låta dig delta i interaktiva funktioner i våra tjänster när du väljer att göra det,

• att samarbeta med distributörer och andra partners i samband med din användning av Tjänsterna;

• att hantera förfrågningar eller klagomål.

• som en del av våra ansträngningar att hålla denna webbplats säker och säker;

• att mäta eller förstå effektiviteten av reklam som vi erbjuder till dig och andra, och föt att ge relevant reklam till dig.

• att genomföra våra interna affärs- och förvaltningsförfaranden, till exempel redovisning eller revision; och

• för alla andra ändamål som du rimligen skulle förvänta dig.

 

 

 Vi kan kombinera dessa uppgifter med personuppgifter du ger oss och personuppgifter vi samlar in som rör dig. Vi kan använda dessa personuppgifter och de kombinerade uppgifterna för ovan angivna ändamål (beroende på vilken typ av data vi mottar).

 

Vi kommer att anonymisera personuppgifter som gäller dig och konsolidera sådana uppgifter. Vi kan ge våra distributörer och andra partners aggregerad anonymiserad data om användarna på denna webbplats och tjänsterna, till exempel beteendeuppgifter.

 

4. Hur delar vi personuppgifter med tredje part?

 

Vi kan avslöja personuppgifter som gäller dig till tredje part under vissa omständigheter inklusive (men inte begränsat till) följande:

 

• någon medarbetare i vår grupp, vilket omfattar vårt dotterbolag Light Tec Scandinavia AB.

• Andra tredje parter som vi eller någon medarebetare i vår grupp engagerar för att hjälpa oss att driva vår verksamhet - som vår kundsupportleverantör; betalnings processorer; Företag; kurirer; tjänsteleverantörer inkassobyråer och andra parter som bistår med återbetalningsfunktioner,

• annonsörer och annonsnätverk som kräver att uppgifterna ska väljas och tjäna relevanta annonser till dig och andra, där du har samtyckt till detta,

• analytiker och sökmotorleverantörer som hjälper oss att förbättra och optimera denna webbplats,

• kreditreferensbyråer för att bedöma din kreditvärdighet där det här är ett villkor för att vi ska ingå ett avtal med dig.

• våra distributörer och andra partners

• våra professionella rådgivare, inklusive jurister, revisorer, skatterådgivare och revisorer.

• brottsbekämpande organ, domstolar eller som annars krävs eller lagstadgade och

• reglerande eller statliga instanser för att lösa klagomål eller tvister både internt och externt eller att följa någon utredning av en av dessa instanser.

 

Vi kan också avslöja personuppgifter till tredje part:

 

• Om vi säljer eller köper något företag eller tillgångar, kan vi i så fall avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller tillgångar.

• Om vi eller väsentligen alla våra tillgångar förvärvas av tredje part, då personuppgifter som vi håller om våra kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.

• Om vi omstrukturerar vår verksamhet eller om vi integrerar vår verksamhet med en annan grupp av företag, så kommer personuppgifter som vi håller oss att meddelas till den nya ägaren som ska användas på samma sätt som anges i denna policy.

• om vi är skyldiga att avslöja eller dela personuppgifter som rör dig för att följa någon laglig skyldighet eller för att tillämpa eller tillämpa våra villkor som vi tillhandahåller produkter till dig eller webbplats användarvillkor och andra avtal eller för att skydda oss, våra kunder eller andra rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att bekämpa bedrägeri och minskning av kreditrisken.

• för alla andra ändamål som du rimligen skulle förvänta dig.

 

Innan Hire Sound avslöjar personuppgifter till tredje part tar vi åtgärder för att säkerställa att tredje part skyddar personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagar och på ett sätt som överensstämmer med denna policy. Tredje part är skyldig att begränsa användningen av denna information till det syfte för vilket informationen lämnades.

 

5. Email/ Nyhetsbrev

 

Den här webbplatsen har möjlighet att samköras med ett e-nyhetsbrevsprogram som informera abonnenter om produkter och tjänster som tillhandahålls av denna webbplats. Användare kan då välja att prenumerera via en onlineautomatiserad process om de vill göra det, men gör det enligt eget gottfinnande. Vissa prenumerationer kan skapas manuellt genom skriftlig överenskommelse med användaren.

 

Prenumerationer hanteras i enlighet med sekretess- och elektroniska kommunikationsföreskrifterna GDPR 2018. Prenumeranter ges möjlighet att när som helst avregistrera via ett automatiserat system. Denna process beskrivs vid sidfoten av varje e-postkampanj. 

 

6. Externa länkar

 

Även om den här webbplatsen bara ser ut att innehålla kvalitet, säker och relevanta, externa länkar, bör användarna alltid anta en försiktighetsåtgärd innan de klickar på externa webblänkar som nämns på hela denna webbplats.

 

Denna webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser hos våra distributörer, partners, partnernätverk, annonsörer och samarbetspartners. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser bör du observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

 

7. Plattformar för Sociala Media 

 

Kommunikation, engagemang och åtgärder som vidtas via externa sociala medieplattformar som vi deltar på är underkastade villkoren samt sekretesspolicyerna för de sociala medierna.

Du rekommenderas att använda sociala medier plattformar klokt och kommunicera / delta på dem med försiktighet och försiktighet med hänsyn till dina personuppgifter. Vi kommer aldrig att begära personlig eller känslig data via sociala medier, och vi uppmuntrar användare som vill diskutera känsliga detaljer för att kontakta den relevanta plattformsleverantören via primära kommunikationskanaler, t.ex. via telefon eller e-post.

 

Den här webbplatsen kan använda sociala delningsknappar som hjälper till att dela webbinnehåll direkt från våra webbsidor till den aktuella sociala medieplattformen. Om du använder sådana sociala delningsknappar gör du det på eget gottfinnande - du bör notera att social media-plattformen kan spåra och spara din begäran om att dela en webbsida via ditt sociala medieplattformskonto. Observera att dessa sociala medier-plattformar har sin egen integritetspolicy, och vi tar inget ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar några personuppgifter till dessa sociala medier.

 

8. Förkortade länkar i sociala medier

 

Vi kan via våra sociala medieplattformskonton dela webblänkar till relevanta webbsidor. Som standard förkortar vissa sociala medier plattformar långa webbadresser.

 

Användare rekommenderas att vara försiktig och utöva god bedömning innan de klickar på några förkortade webbadresser som publiceras på sociala medier av oss. Trots de bästa ansträngningarna för att säkerställa att bara äkta webbadresser publiceras är många sociala medier plattformar utsatta för skräppost och hacking. Därför kan vi inte hållas ansvariga för eventuella skador eller konsekvenser som orsakas av att besöka några förkortade länkar.

 

9. Var lagrar vi personuppgifter?

 

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på platser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kan också behandlas av personal som arbetar utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Deras anställda kan vara engagerade i bland annat uppfyllandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster.

 

Som beskrivs i denna integritetspolicy kan vi också dela personuppgifter som rör dig med andra företag inom vår grupp eller med tredje parter som är placerade utomlands för affärsändamål och operativa, support och kontinuitetsändamål, till exempel när vi använder IT-tjänsteleverantörer eller datalagringstjänster. Länder där personuppgifter som rör dig kan lagras och / eller behandlas eller där mottagare av personuppgifter som rör dig kan vara placerade kan ha lagar om dataskydd som skiljer sig från lagstiftningen om uppgiftsskydd i ditt hemland.

 

Genom att lämna in dina personuppgifter accepterar du att personuppgifter om dig kan överföras, lagras eller behandlas på detta sätt. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy.

 

10. Hur skyddar vi personuppgifter?

 

Tyvärr är överföringen av information via Internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda personuppgifter som gäller dig, kan vi inte garantera säkerheten för sådan data som överförs via webbplatsen. all överföring sker på egen risk. När vi har fått personuppgifter om dig använder vi strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

 

All information du lämnar till Hire Sound lagras på säkra servrar. Eventuella betalningstransaktioner som utförts av oss eller vår valda tredje part som tillhandahåller betalningsbehandlingstjänster kommer att vara krypterad branschstandardkrypteringsteknik när du överför eller tar emot personuppgifter, till exempel SSL-teknik. Säkerheten för din information och eventuella personuppgifter som är relaterade till dig beror också på dig. Hire Sound vidtar åtgärder för att förstöra eller avidentifiera personuppgifter när informationen inte längre behövs för något syfte som det kan användas eller avslöjas av oss och vi är inte längre skyldiga enligt lag att behålla informationen.

 

11. dina rättigheter

 

Du har rätt att få tillgång till personuppgifter som hålls relaterade till dig. För att skydda din integritet kan vi vidta åtgärder för att verifiera din identitet innan du vidtar åtgärder som svar på någon begäran. Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till personlig information om dig (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om tillgång är klart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa begäran i sådana fall.

 

Vi vill också se till att dina personuppgifter är korrekta och aktuella. Du kan be oss att korrigera eller ta bort all information du tycker är felaktig. Förfrågningar i det här avsnittet ska skickas via e-post eller genom att skriva till oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna policy.

 

Vi skickar bara marknadsföringsmaterial om du samtycker till det. Vi skickar endast personuppgifter om dig till en tredje part för marknadsföring om du godkänner det. När du har godkänt marknadsföringsmaterial har du rätt att när som helst fråga oss om att inte behandla personuppgifter som gäller dig för marknadsföring. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att kolla vissa rutor på marknadsföringsmaterial som vi skickar till dig. Du kan också utnyttja rätten när som helst genom att skicka ett mail eller skriva till oss med hjälp av de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna policy.

 

Om du har oro över hur vi samlar in eller använder din personliga information, ber vi om att du i första hand tar upp din oro med oss. 

 

12. Ändringar av denna policy

 

Hire Sound granskar och ändrar sin integritetspolicy från tid till annan. Eventuella förändringar som vi gör i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och, vid behov, meddelas dig via e-post. Kontrollera regelbundet för att se några uppdateringar eller ändringar i denna policy. De nya villkoren kan visas på skärmen och du kan behöva läsa och acceptera dem för att fortsätta användningen av webbplatsen.

 

13. Kontakta oss

 

Om det finns några frågor angående denna sekretesspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

 

Hire Sound Sweden AB

Oktanvägen 9

31132 Falkenberg

Vxl. 0346- 450 001

info@hiresound.se

 

bottom of page